Öppna ISK med aktier eller fonder

Vill du lära dig mer om ISK? Vad det är och vilka fördelarna är jämfört med exempelvis ett AF eller KF? I så fall kan denna artikel ge dig bättre insyn innan du väljer att öppna ett ISK och börjar med aktier och fonder.

En bra ekonomi är av yttersta vikt för att kunna leva det liv du vill. Därför vill du gärna få dina pengar att växa så mycket som möjligt. Därför bör du välja att investera i aktier och fonder på ett ISK.

Vad är ISK?

ISK, investeringssparkonto, är ett konto för aktier och fonder med väldigt förmånlig beskattning, i synnerhet om du är långsiktig. Det kan tyckas komplicerat med aktier och fonder, men i så fall kan du ta hjälp av aktieinvest.se som är experter inom detta ämne. De kan hjälpa dig att spara samt ge inspiration eller kunskap som kan vara bra att känna till om aktiemarknaden. Du kommer enkelt igång och sedan kan du starta din resa mot bättre avkastning. Ett ISK har dessutom fördelen att du inte behöver betala skatt på vinsten utan du betalar en schablonskatt på hela kapitalet. För år 2022 är skatten 0,375 %.

Ska man välja fonder eller aktier?

Det kan vara svårt att veta om du vill investera i fonder eller aktier, och för nybörjare kanske man lätt blandar ihop de båda termerna. Nedan får du en lite information om fördelarna med de båda:

  • En fördel med fonder är att de förvaltas av fondbolag. Således behöver du inte själv vara lika aktiv på marknaden. Fondförvaltarna tar dock vanligtvis en viss avgift för att förvalta dina pengar.
  • Fördelen med aktier är att du kan ha flera olika strategier. Du kan ha ett ISK för trygga aktier som exempelvis investmentbolag, ett ISK för tillväxtbolag, men det är helt upp till var och en beroende på vilken strategi du vill ha.
  • En annan fördel med aktier är att många aktiebolag har utdelningar till aktieägarna. Det är en bonus för ekonomin som du antingen kan ta ut eller återinvestera.

Var alltid försiktig

Oavsett hur du väljer att investera måste du vara medveten om att det aldrig finns någon vinstgaranti. Så investera pengar som du har råd att förlora. Är börsen svag kan du temporärt hitta andra sätt att spara dina pengar på. Historiskt har dock investeringar i bra fonder och bolag visat sig vara lönsamt.

Scroll to top